Εκτιμηση ακινητων

Εκτιμηση ακινητων

Το μεσιτικο Χρηστος Κοντελες σας προσφέρει  τη δυνατότητα να ενημερωθείτε  για τη  μισθωτική ή αγοραία αξία των ακινήτων  που προτίθεστε να εκμισθώσετε ή να πωλήσετε!
Η Εκτίμηση Ακινήτου είναι ένα εργαλείο διαθέσιμο σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη επιθυμεί να έχει μια αξιόπιστη αρχική επαφή με την αξία της περιουσίας του  Η εταιρία μας προσφέρει αυτή την δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εκτιμήσει το ακίνητό του για να έχει μια πιο σωστή εικόνα της αξίας τους ακινήτου αυτού.
Η εκτίμηση ακινήτων είναι μία υπηρεσία που  χρησιμοποιούν, τράπεζες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες για να εκτιμήσουν τη περιουσια τους

Γιατί Εκτιμήσεις

   1. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων
   2. Χρηματοδότηση και πίστωση
   3. Δικαστικές διενέξεις
   4. Φορολογικά θέματα
   5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
   6. Λογιστική


Σε τι Εκτιμήσεις

 
   1. Οικόπεδα και αγροτεμάχια
   2. Κατοικίες
   3. Κτίρια Γραφείων
   4. Εμπορικά Καταστήματα
   5. Ξενοδοχεία
   6. Αποθήκες
   7. Χαρτοφυλάκια Ακινήτων
   8. Επιχειρήσεις


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣΜΕΣΙΤΗ (Απλη για ιδιωτικη χρηση)  ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 100 τ.μ. 78,00 € 156,00 € 203,00 €
από 100 έως 200 τ.μ. 84,00 € 168,00 € 218,50 €
άνω των 200τμ 90,00 € 180,00 € 234,00 €
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)
έως 100 τ.μ. 84,00 € 168,00 € 218,50 €
από 100 έως 200 τ.μ. 96,00 € 192,00 €  249,60 €
άνω των 200 τ.μ. 108,00 € 216,00 € 280,80 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 100 τ.μ. 78,00 € 156,00 €  
203,00 €
από 100 έως 200 τ.μ. 90,00 € 180,00 € 234,00 €
άνω των 200 τ.μ. 108,00 € 216,00 € 280,80 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανωμένων των εξόδων μετακίνησης)
έως 100τμ 96,00 € 192,00 € 250,00 €
από 100 έως 200 τ.μ. 108,00 € 216,00 € 280,80 €
άνω των 200 τ.μ. 138,00 € 276,00 € 358,80 €
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΔΕΠΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 500 τ.μ. 72,00 € 144,00 € 187,20 €
από 500 έως 1.000 τ.μ. 90,00 € 180,00 € 234,00 €
άνω των 1.000 τ.μ. 72,00 € 216,00 € 280,80 €
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)
έως 500 τ.μ. 84,00 € 168,00 € 218,40 €
από 500 έως 1.000 τ.μ. 102,00 € 204,00 € 265,20 €
άνω των 10.000 τ.μ. 150,00 € 240,00 € 312,00 €
ΓΡΑΦΕΙΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ) ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 100 τ.μ. 72,00 € 144,00 € 187,20 €
από 100 έως 200 τ.μ. 84,00 € 168,00 € 218,40 €
άνω των 200 τ.μ. 102,00 € 204,00 € 265,20 €
ΓΡΑΦΕΙΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ) ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανωμένων των εξόδων μετακίνησης)
έως 100 τ.μ. 84,00 € 168,00 €  
218,40 €
από 100 έως 200 τ.μ. 102,00 € 204,00 € 265,20 €
άνω των 200 τ.μ. 120,00 € 240,00 € 312,00 €
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 200 τ.μ. 60,00 € 120,00 € 156,00 €
από 200 έως 500 τ.μ. 72,00 € 144,00 € 187,20 €
άνω των 500 τ.μ. 78,00 € 156,00 € 202,80 €
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδω μετακίνησης)
έως 200 τ.μ. 72,00 € 144,00 € 187,20 €
από 200 έως 500 τ.μ. 78,00 € 156,00 € 202,80 €
άνω των 500 τ.μ. 90,00 € 180,00 € 234,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 100 τ.μ. 72,00 € 144,00 € 187,20 €
από 100 έως 300 τ.μ. 90,00 € 180,00 € 234,00 €
άνω των 300 τ.μ. 120,00 € 240,00 € 312,00 €
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)
έως 100 τ.μ. 90,00 € 180,00 € 234,00 €
από 100 έως 300 τ.μ. 102,00 € 204,00 € 265,20 €
άνω των 300 τ.μ. 120,00 € 240,00 € 312,00 €
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 200 τ.μ. 102,00 € 204,00 € 265,20 €
από 200 έως 500 τ.μ. 120,00 € 240,00 € 312,00 €
άνω των 500 τ.μ. 138,00 € 276,00 €  358,80 €
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)
έως 200 τ.μ. 120,00 € 240,00 € 312,00 €
από 200 έως 500 τ.μ. 138,00 € 276,00 € 358,80 €
άνω των 500 τ.μ. 156,00 € 312,00 € 405,60 €
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
έως 500 τ.μ. 102,00 € 204,00 € 265,20 €
από 500 έως 1.000 τ.μ. 120,00 € 240,00 € 312,00 €
άνω των 1.000 τ.μ. 138,00 € 276,00 € 358,80 €
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΑΠΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)
έως 500 τ.μ. 120,00 € 240,00 € 312,00 €
από 500 έως 1.000 τ.μ. 138,00 € 276,00 € 358,80 €
άνω των 1.000 τ.μ. 156,00 € 312,00 € 405,60 €
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18,00 € / Θέση 36,00 € / Θέση 46,80 € / Θέση
ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24,00 € / Θέση 48,00 € / Θέση 62,40 € / Θέση
*Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%

.....

*    Διεύθυνση Email: